"ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64198 kiss ฟรี เครดิต

198 kiss ฟรี เครดิต

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64198 kiss ฟรี เครดิต

วันนี้ 24 ก.ค.64 เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอพระคันธารราษฎร์ หอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสร พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระมณเฑียรธรรม หอศาสตราคม และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

198 kiss ฟรี เครดิต "ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ