"นิพนธ์"กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตรib8888

ib8888

"นิพนธ์"กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตรib8888

นิพนธ์ กำชับ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชและเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตร มั่นใจปีหน้ามีน้ำใช้เพียงพอ พร้อมสั่งการดูแลปชช.ท้ายเขื่อนฯ โรงพยาบาล โบราณสถานที่ได้รับผลกระทบฯ และให้เฝ้าระวังพายุลูกใหม่อย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ต.ค.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันยังคง มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 316 ล้าน ลบ.ม. หรือ 103 % ของพื้นที่ความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 50 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดการณ์ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อำเภอพิมายที่เป็นจุดรับน้ำหลายสาย และไหลต่อไปยังอำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ได้กำชับให้กรมปภ. จังหวัดนครราชสีมา ผอ.ชลประทานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะชุมชนเขตเศรษฐกิจตัวเมืองโคราช ร้านค้า ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถานต่างๆของอำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง ฯลฯให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคองในวันพรุ่งนี้ 25 ต.ค. ซึ่งได้สั่งการให้ปภ.เป็นผู้ประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ และเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ในการเพิ่มการระบายน้ำในวันพรุ่งนี้ พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบมากขึ้น จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าฯ ฝ่ายปกครองได้ประสานท้องถิ่นในการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางให้ทุกครัวเรือนทราบถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์พายุลูกใหม่และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอพิมาย ที่น้ำแต่ละสาขาจะไหลไปรวมกัน กระทบต่อโรงพยาบาล โบราณสถาน เป็นต้นก็เร่งได้ให้เตรียมการป้องกันแล้ว”

“และอีกประการสำคัญคือ สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้มีอยู่กว่า 316 ล้านลบ.ม. ซึ่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองนั้นจะนำไปใช้เพื่อทำน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร โดยทุกปีจะใช้อยู่ประมาณ 250 ล้านลบ.ม. และจากระดับปัจจุบันจึงมั่นใจได้ว่าสามารถบริหารจัดการได้ไม่เกิดปัญหา รวมทั้งการหาพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อสูบน้ำระยะไกลไปเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้าก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการ “นายนิพนธ์กล่าว

ib8888 "นิพนธ์"กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตร

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ