รร.กทม.คว้า3รางวัลTOBENUMBERONEระดับภาคกลาง-ตอ.ปี64บันทึกข้อความแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

บันทึกข้อความแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

รร.กทม.คว้า3รางวัลTOBENUMBERONEระดับภาคกลาง-ตอ.ปี64บันทึกข้อความแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า กม. โดยสำนักการศึกษา นำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) สังกัดกทม. จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการประกวด โรงเรียนสังกัดกทม.รทั้ง 3 โรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ดังนี้ รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต้นแบบระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ 2 และรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ซึ่งมีโรงเรียนผ่านเข้ารอบระดับประเทศจำนวน 9 ทีม โดยโรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 3

บันทึกข้อความแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ รร.กทม.คว้า3รางวัลTOBENUMBERONEระดับภาคกลาง-ตอ.ปี64

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ