SMEDBankปลื้มลูกค้าร่วมลงทุน“สีเดลต้า”เข้าตลท.เคียงข้างส่งเสริมเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จรพ นครปฐม

รพ นครปฐม

SMEDBankปลื้มลูกค้าร่วมลงทุน“สีเดลต้า”เข้าตลท.เคียงข้างส่งเสริมเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จรพ นครปฐม

SME D Bank สุดปลื้มลูกค้าร่วมลงทุน “สีเดลต้า” ประเดิมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นรายแรกของพอร์ตร่วมลงทุน เผยสะท้อนบทบาทสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา พร้อมเดินเคียงข้างสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยตลอดเส้นทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางจนพัฒนาเติบโตสู่ธุรกิจรายใหญ่ระดับประเทศ

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการของ SME D Bank นั้นนอกจากรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อแล้ว ทางธนาคารยังมุ่งสนับสนุนเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพผ่านการ “ร่วมลงทุน” เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการให้คำปรึกษาและพัฒนาด้านต่างๆให้กิจการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่จะสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยตลอดเส้นทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก สามารถเติบโตสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ และต่อยอดสู่ตลาดทุนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

โดยที่ผ่านมา SME D Bank ร่วมลงทุนในกิจการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถือเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร เมื่อลูกค้าร่วมลงทุนใน “กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs” (กองย่อยกองที่ 2) ราย “บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)” ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้แบรนด์ “เดลต้า” สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้สำเร็จ โดยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ใช้ชื่อย่อว่า “DPAINT” ถือเป็นลูกค้าร่วมลงทุนรายแรกของ SME D Bank ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึง ยังเป็นกิจการรายแรกที่ร่วมทุนผ่านกองทุนทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนที่ได้รับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2557 และ 2558 เห็นชอบสนับสนุนกิจการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูงเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการร่วมลงทุน

กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เผยต่อว่า ธนาคารร่วมลงทุนกับสีเดลต้าตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากเล็งเห็นในศักยภาพของบริษัทที่อยู่ในวงการผลิตและจำหน่ายสีมามากกว่า 40 ปี สินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ในฐานะสีคุณภาพสูง และคุ้มค่าต่อการในงาน รวมถึงมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ เช่น DELTA ,Toptech , National และ SEFCO เป็นต้น สามารถตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่างทาสี เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีช่องทางจัดจำหน่ายกว้างขวางมากกว่า 1,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านโมเดิร์นเทรด และร้านค้าปลีกส่ง ที่สำคัญ มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ประกอบด้วย นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (CFO) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพาองค์กรเติบโตภายใต้ปรัชญา “ให้คุณมากกว่า” จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยเป็นสีที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพิเศษ ใช้งานง่าย คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สีเดลต้าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากแม้แต่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจสีเดลต้ายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรายได้และอัตรากำไรสุทธิ

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุน ไปใช้ในการพัฒนาระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างห้องแล็ปใหม่ ลงทุนเครื่องผสมสี 440 เครื่อง ตลอดจนการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นระบบ Automation ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อไป

โดยนับถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 SME D Bank ร่วมลงทุนกับกิจการเอสเอ็มอีไปแล้ว 17 กิจการ ผ่านกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ทั้งกองทุนย่อยกองที่ 1 และกองทุนย่อยกองที่ 2 และธนาคารลงทุนโดยตรงวงเงินรวม 393.28 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นอีกที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมร่วมลงทุนผ่านกอง PEทรัสต์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร เกษตร เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ ธุรกิจเพื่อสังคม ฯลฯ เข้าถึงเงินทุน สร้างโอกาสที่จะเติบโตก้าวเป็นธุรกิจใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานและฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป

รพ นครปฐม SMEDBankปลื้มลูกค้าร่วมลงทุน“สีเดลต้า”เข้าตลท.เคียงข้างส่งเสริมเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon