บอร์ดNEWSเคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อยพร้อมปั้นธุรกิจFinTechครบวงจรเค้าท์ดาวน์แถลงข่าวธ.ค.นี้นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข

นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข

บอร์ดNEWSเคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อยพร้อมปั้นธุรกิจFinTechครบวงจรเค้าท์ดาวน์แถลงข่าวธ.ค.นี้นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทฯซึ่งมุ่งสู่ธุรกิจการเงิน (FinTech) อย่างเต็มตัว เริ่มจากการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมดำเนินธุรกิจการเงินได้แก่ “บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด” (บลน.) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 25,000,000 บาท พร้อมชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ซึ่งบลน.ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (License) จากกระทรวงการคลังแล้ว

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันด้วยโลกดิจิตัลพร้อมระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลให้เราสามารถเชื่อมโยงกันและทำธุรกรรมการเงินกันอย่างไร้พรมเแดนและขีดจำกัด ดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ของบริษัทก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เหมาะแก่กาลในการมุ่งลงทุนด้าน Fintech แบบครบวงจร บริษัทจึงขออนุมัติเพิ่มทุนโดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวมทั้งหมดราว 500 ล้านบาท

“ด้วยพื้นฐานการทําสื่อด้านการเงินการลงทุน พร้อมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการลงทุน ไม่ว่าจะตลาดไทยหรือสากล เราอยากช่วยให้โลกการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน เพิ่มโอกาสการลงทุนให้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ โดยปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการขอ license จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์และเจรจาซื้อกิจการอีกหลายแห่งในกลุ่ม Fintech โดยบริษัทตั้งเป้าจะเป็นดั่งผู้ปลดปล่อยประชาชนให้สามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรมการเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้”

ขณะที่ด้านการขอใบอนุญาติ บลน.ปัจจุบันเราได้รับใบอนุญาติดำเนินงานแล้ว พร้อมเริ่มออกสตาร์ทกิจการประมาณเดือนธันวาคมปีนี้ โดยรายละเอียดและแผนธุรกิจภาพใหญ่ บริษัทตั้งใจจะจัดงานแถลงข่าวใหญ่ในเดือนธันวาคมเช่นกัน

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรายงานและเสนอขออนุมัติในวาระสำคัญเช่น การเปลี่ยนโครงสร้างดำเนินธุรกิจ การปรับสู่ธุรกิจการเงิน การจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมออก การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 540 ล้านบาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข บอร์ดNEWSเคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อยพร้อมปั้นธุรกิจFinTechครบวงจรเค้าท์ดาวน์แถลงข่าวธ.ค.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ