โฆษกตร.ยืนยันข่าวไทย-อินโด-มาเลย์ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3ฝ่าย(IMT-GT)เรื่องจริงแปล ปริศนา หวย

แปล ปริศนา หวย

โฆษกตร.ยืนยันข่าวไทย-อินโด-มาเลย์ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3ฝ่าย(IMT-GT)เรื่องจริงแปล ปริศนา หวย

วันที่ 30 ต.ค. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง กรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไทย-อินโด-มาเลย์ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) เชื่อมคมนาคมคาบสมุทรมลายู ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เชื่อมโยงคมนาคมคาบสมุทรมลายู

โดยความคืบหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ประกอบไปด้วยโครงการสำคัญ อาทิ 1.กรอบความร่วมมือ ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคล 2.โครงการฐานข้อมูลตลาดแรงงาน 3.โครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพในอนุภูมิภาคมูลค่ารวม 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ

ขณะที่ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ โครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ระยะสั้น จังหวัดสงขลา ส่วนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ การก่อสร้างท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและนราธิวาส โครงการใหม่ ได้แก่ ความเชื่อมโยงทางรางระหว่างไทยสู่มาเลเซีย (สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง-ตุมปัต) ด้านประเทศอินโดนีเซีย กำลังพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของสุมาตราเหนือ ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเรียว ประเทศมาเลเซียเสนอโครงการสำคัญ เช่น การพัฒนาพื้นที่หาดต็อกบาหลี เมืองสีเขียวโกตาบารู การก่อสร้างสนามบินโกตาบารู

นอกจากนี้ IMT-GT ยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการปกป้องอุทยานโลก โดยมีการลงนามความเข้าใจระหว่างอุทยานธรณีโลกลังกาวี (มาเลเซีย) อุทยานธรณีโลกสตูล (ไทย) และอุทยานธรณีโลกทะเลสาบโตบา (อินโดนีเซีย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปกป้องมรดกธรณีและการพัฒนาอุทยา

สำหรับการขับเคลื่อนระยะต่อไป จะขยายแผนดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งคาบสมุทรมลายู รวมทั้ง พิจารณารับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของแผนงาน IMT-GT สนับสนุนความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 โดยมีโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ของไทยเป็นต้นแบบ

แปล ปริศนา หวย โฆษกตร.ยืนยันข่าวไทย-อินโด-มาเลย์ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3ฝ่าย(IMT-GT)เรื่องจริง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ