เปิดคำวินิจฉัย"กกต."ชงศาลอุทธรณ์เพิกถอนสิทธิ"เอกภาพพลซื่อ"นายกอบจ.ร้อยเอ็ดเว็บ sbobet

เว็บ sbobet

เปิดคำวินิจฉัย"กกต."ชงศาลอุทธรณ์เพิกถอนสิทธิ"เอกภาพพลซื่อ"นายกอบจ.ร้อยเอ็ดเว็บ sbobet

วันที่ 1 พ.ย.64 เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.กรณีมีมติยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ร้อยเอ็ด และสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดใหม่ ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง แทนนายเอกภาพ รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับนายเอกภาพ ตามมาตรา 654 (5) ประกอบมาตรา 126 วรรคสอง

โดยระบุพฤติการณ์การกระทำผิดของนายเอกภาพก่อนการเลือกตั้งอบจ.วันที่ 20 ธ.ค. 63 ว่า มีผู้กล่าวหานายเอกภาพว่าเมื่อวันที่ 13 พ.ย.เวลา 14.00-15.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายเอกภาพ ได้ปราศรัยหาเสียงข้อความตอนหนึ่งว่า “ เมียผมลงสมัครเป็นนายกอบจ.สามครั้งพู้นเด้ ผมชนะหนึ่ง แพ้หนึ่ง ถูกโกงหนึ่งปี 47 รัชนี(ภรรยานายเอกภาพ) ชนะ ปี 51 ทินกรกับมังกรจับมือกัน ผมแพ้ปีนั้น พอปี 55 เขาเป้นรัฐบาลเอารัฐมนตรีมาส่อยหาเสียงไปทั่วบ้านนั้นบ้านนี้…ขนาดรัฐมนตรีก็มา ณัฐวุฒิ จตุพรมา แพ้เมียเอกภาพ พอนับคะแนนว่ารัชนีชนะ พอว่าชนะท่อนั้นไฟดับปีบเลย 2 ชั่วโมง เปิดมาเมียผมแพ้บ่มีคะแนนโชว์ โกงหน้าด้าน ๆ เลย “ ซึ่งคำปราศรัยดังกล่าวถือเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้ร้องว่า ได้โกงการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดเมื่อ 27 พ.ค. 55

โดยจากพยานหลักฐาน และการไต่สวนของกกต. นายเอกภาพให้ถ้อยคำยืนยันไม่ได้ใส่ร้ายผู้ใด ไม่มีการระบุชื่อว่าผู้ใดทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับจนทำให้ภรรยาไม่ได้รับเลือกตั้ง ขณะที่เมื่อไต่สวนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมคะแนนเลือกตั้งที่อาคารชั้น 2 ของสำนัก งาน อบจ.ร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 55 ตลอดจนเจ้าพนักงานอื่นทีเกี่ยวข้องให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าขณะรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟฟ้าดับ มีเพียงไฟฟ้าตกประมาณ 1 นาที การนับคะแนนเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมคะแนน เลือกตั้งที่กกต.ประจำอบจ.ร้อยเอ็ดแต่งตั้งขึ้น ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลคะแนนเลือกตั้งได้ อีกทั้งสามารถขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดมาร้องเรียนหรือขอตรวจสอบผลคะแนน และไม่มีผู้ยื่นร้องคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนดังกล่าว

ส่วนผอ.กองกิจการสภาอบจ.ร้อยเอ็ด ให้ถ้อยคำว่าที่นายเอกภาพนำประเด็นไฟฟ้าดับไปปราศรัยนั้น ตอนเลือกตั้งอบจ.เมื่อ 27 พ.ค. 55 เวลา 14.00 น. ได้เกิดเหตุฟิวส์สะพานไฟหน้าห้องประชุมอบจ.ร้อยเอ็ดไหม้ทำให้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบจ.ร้อยเอ็ดดับทั้งหมด ซึ่งได้มีการดำเนินการแก้ไขจนไฟฟ้าในอาคารใช้ได้ในเวลา 15.00 น. และการเตรียมการในวันเลือกตั้งอบจ.ร้อยเอ็ดปี 55 ก็ได้มีการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ร้อยเอ็ดมาติดตั้งเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่องภายในห้องรายงานผลและยังมีประชาชนประมาณ 100 คนมาคอยติดตามการรายงานผลตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 27 พ.ค. 55 ถึงเวลา 06.00 น.ชองวันที่ 28 พ.ค. ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกกต.จึงเห็นว่า นายเอกภาพใส่ร้ายด้วยความเท็จจริง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (5) จึงมีมติให้ยื่นศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนออกจากตำแหน่ง

เว็บ sbobet เปิดคำวินิจฉัย"กกต."ชงศาลอุทธรณ์เพิกถอนสิทธิ"เอกภาพพลซื่อ"นายกอบจ.ร้อยเอ็ด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ