ตัวเลขเงา!"ATK"เจออีก2,113ยอดรวม9,687รายอนิเมชั่นสนุกๆ

อนิเมชั่นสนุกๆ

ตัวเลขเงา!"ATK"เจออีก2,113ยอดรวม9,687รายอนิเมชั่นสนุกๆ

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 2 พ.ย.64
รวม 9,687 ราย !!!
เสียชีวิตเพิ่ม 78 ราย !!!
ตรวจ ATK (ผลบวก) 2,113 ราย
ปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน
***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการประจำวันที่ 1 พ.ย. 2564 จำนวน 62,592 ราย
พบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 8,719 ราย
คิดเป็น Positive rate = 13.93 %

ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริง ๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีน
อ้างอิงข้อมูล:
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

อนิเมชั่นสนุกๆ ตัวเลขเงา!"ATK"เจออีก2,113ยอดรวม9,687ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ