รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์ดาวน์เกมส์ pc

ดาวน์เกมส์ pc

รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์ดาวน์เกมส์ pc

เพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ “…สถานการณ์โควิดในกทม.และปริมณฑลยังเป็น “ขาลง” เหมือนเดิม แต่อีกด้านหนึ่ง ตัวเลขก็ฟ้องว่า เราได้ลงต่ำจนถึงจุดที่สุด และกดให้ลงต่ำกว่านี้อีกไม่ได้แล้ว เพราะตัวเลขผู้ป่วยใหม่รายวันก็คงจะต้องค่อย ๆ เพิ่มขึ้นโดยสัมพันธ์กับการคลายล็อคที่เพิ่งเริ่มในวันนี้แล้ว ประสบการณ์จากทุกประเทศสอนพวกเรามาตามนี้

.. พวกเราวางแผนกันว่า คิวเข็มที่สองทั้งหมดที่จอง Astra ไว้กับเราจะจบลงในช่วงประมาณ 23-24 ธันวาคม และเริ่มมีจำนวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนเข็มแรกที่เราได้วัคซีนมาน้อยในช่วง 2-3 เดือนก่อน ดังนั้น เราจึงจะเปิดศูนย์รับวัคซีนที่ยิม 4 ต่อไปอีกจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน เท่านั้น หลังจากวันดังกล่าวจะขอให้ผู้มีคิวนัด Astra เข็มที่สองทั้งหมด มารับวัคซีนเข็มสองที่รพ.ธรรมศาสตร์แล้วละนะ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำกำลังบุคลากรทั้งหมดในศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์กลับไปช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอใช้โอกาสนี้ แจ้งด้วยว่า ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะให้บริการวัคซีนที่ยิม 4 เราได้รับวัคซีนAstra มาเพียงพอรองรับจำนวนคิวที่ลงทะเบียนไว้อย่างแน่นอนแล้ว

…ในส่วนการประสานงานขอรับบริจาควัคซีน Moderna ซึ่งยังมีอายุใช้งานได้ถึงเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1.5 ล้านโดส จากประเทศในยุโรปตะวันออกนั้น ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าและข้อยุติของการขอรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ด้วยข้อสรุปสั้นๆว่า การติดต่อขอรับบริจาคและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการส่งมอบวัคซีนใดๆตามที่ได้มีการประสานงานไว้ และขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศที่รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในลอตนี้อยู่ และคอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอด

ขอโทษที่พวกเราทำงานที่สำคัญนี้ไม่สำเร็จในเวลาที่มีจำกัด แต่พวกเราก็จะยังคงไม่ท้อถอย และจะใช้ความพยายามในการหาทางให้มีวัคซีนทางเลือกอื่น ๆ ให้มีเข้ามาใช้ได้ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการอย่างเร่งด่วนของผู้คนทั้งหลาย ซึ่งยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ในขณะนี้ พวกเราจะทำงานหนัก และจะพยายามต่อไป ในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม ตามกำลังและความสามารถที่พวกเรามีอยู่ และจะได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ตามข้อตกลงอื่นๆที่เราได้ทำไว้ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสอันควรต่อไป…

ผู้แทนที่มธ.มอบหมายได้ติดต่อประสานกันกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งได้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในนามของหน่วยงานมายังธรรมศาสตร์โดยตรง เพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่งและค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติคจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและค่าขนส่งมายังกรุงเทพ ตลอดทั้งค่าประกันภัยความรับผิดในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยได้มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับสถานทูตไทยในวอร์ซอร์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น…

ภาคเอกชนผู้แทนธรรมศาสตร์ได้ติดต่อประสานงานในเรื่องการได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน การติดต่อเรื่องจัดส่งวัคซีนทั้งในประเทศโปแลนด์และการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย การติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษาและจัดส่งวัคซีนในประเทศ ตลอดทั้งการจัดจ้างผู้ตรวจสอบวัคซีนไปตรวจรับรองวัคซีนที่โปแลนด์ ตลอดถึงการประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีน

ดาวน์เกมส์ pc รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ