"ออราเคิล"เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากลผลมาเลย์วันนี้

ผลมาเลย์วันนี้

"ออราเคิล"เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากลผลมาเลย์วันนี้

ปัจจุบันองค์กรต่างเร่งผลักดันให้สามารถปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออราเคิลเผยถึงองค์กรชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ กทม. กรุงเทพประกันภัย และธนาคารทิสโก้ ยังคงมั่นใจและเลือกใช้ Oracle Exadata [email protected] Exadata ถือเป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่มีความเร็วสูงสุดของโลกที่สามารถรับมือกับปริมาณงานต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบด้านการเงินธนาคาร และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่มีอยู่ และมีมาตรฐานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล และข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เผยความสำเร็จในฐานะผู้นำในการให้บริการระบบสำหรับองค์กรชั้นนำว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ปี อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ออราเคิลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการข้อมูลของทุกธุรกิจอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Data Security เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในธุรกิจ อาจเห็นได้จากตัวอย่างการใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือแอพลิเคชันต่างๆในประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยบนระบบอย่างรัดกุม

ทั้งนี้จากการที่ประเทศไทยเริ่มนำการทำงานผ่านระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในทุกแง่มุมของชีวิตเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มปริมาณข้อมูลอย่างมหาศาล และโอกาสการเติบโตขององค์กร เกิดการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมในองค์กรในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงาน ซึ่งวิธีการประมวลผลข้อมูลแบบเดิมๆอาจไม่สามารถรองรับข้อมูลใหม่ที่มีปริมาลที่มหาศาลได้ ด้วยระบบ Exadata [email protected] ซึ่งทำให้ Exadata กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ธุรกิจทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและนำไปใช้งาน เพื่อช่วยในการทำงานบนระบบอัตโนมัติที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย ML (Machine Learning) และมีการเร่งปรับขั้นตอนการทำงานเป็นระบบดิจิทัล Exadata สามารถใช้งานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนระบบ Public Cloud, [email protected] และบนระบบองค์กร

โดยในปัจจุบันออราเคิลให้บริการแก่องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเสนอประโยชน์ และประสิทธิภาพขั้นสูงของ [email protected] อีกทั้งยังไม่มีแพลตฟอร์ม, ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ DIY, ฐานข้อมูลต่างๆ, หรือบริการคลาวด์แบบใดที่จะมีประสิทธิภาพสูง, คุ้มค่า, และมีการใช้งานที่ง่ายดายเท่ากับ Exadata รวมไปถึงช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ความคิดเห็นจากลูกค้าบริษัทกว่า 87% ในรายชื่อ Global Fortune 100 และบริษัทขนาดกลางนับพันแห่ง ต่างไว้วางใจเลือกใช้ Oracle Exadata [email protected] ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) เพื่อรวมโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน และลดต้นทุนการดำเนินงาน ออราเคิลประสบความสำเร็จจากการให้บริการระบบ Exadata [email protected] สู่ทุกภาคธุรกิจ

ด้านการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ Exadata [email protected] X9M ทำให้สามารถลดจำนวนซัพพลายเออร์ที่ต้องเข้ามาดูแลโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลจาก 5 รายเหลือเพียงรายดียวเท่านั้น โดยมีออราเคิลเป็นผู้ดูแลระบบใน Data Center ของทิสโก้ ช่วยลดต้นทุนรวมในการใช้จ่ายด้านการดูแลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบงาน (Total cost of ownership) เพื่อเร่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้านการประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีการนำระบบ Oracle Exadata [email protected] ไปช่วยเพิ่มมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสะดวกและรวดเร็ว สามารถดึงข้อมูลของลูกค้าไปใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร นำระบบ Oracle Exadata [email protected] มาใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักในด้านไอทีเพื่อรองรับแอปพลิเคชันหลักทั้งหมดในการทำงาน สามารถให้บริการบนระบบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาการรอรับบริการของประชาชน และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรับเรื่องร้องเรียน หรือตอบข้อซักถามของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิม

ผลมาเลย์วันนี้ "ออราเคิล"เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon