สภากาชาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไพ่ ทา โร่ ห์

ไพ่ ทา โร่ ห์

สภากาชาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไพ่ ทา โร่ ห์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมพิธี

ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และมีผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 7 อำเภอ จึงได้ขอรับความอนุเคราะห์สิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,050 ชุด โดยมอบให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับพระสงฆ์ และผู้ประสบอุทกภัยในการบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

ไพ่ ทา โร่ ห์ สภากาชาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ