ตรังปรับรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ทั้งHomeIsolationและCommunityIsolationwww.sbobet888.com/sbobet

www.sbobet888.com/sbobet

ตรังปรับรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ทั้งHomeIsolationและCommunityIsolationwww.sbobet888.com/sbobet

นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ได้ปรับรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโควิด -19 มีระยะเวลาที่แพร่เชื้อเป็นเวลา 10 วัน ทางกรมการแพทย์จึงได้ออกแนวทางใหม่โดยให้ผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ไม่มีอาการ ให้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation ) หรือสถานที่แยกกักในชุมชน หรือ Community Isolation ) หรือเป็นโรงพยาบาลสนามในบางราย เป็นเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

สำหรับวันนี้ (ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564) มีการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ใน Home Isolation ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง มีผู้ป่วย 244 ราย อำเภอปะเหลียน 169 ราย อำเภอกันตัง 364 ราย อำเภอสิเกา 3 ราย และอำเภอหาดสำราญ 1 ราย รวม 811 ราย นอกจากนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดตั้ง Community Isolation อำเภอเมืองตรัง จำนวน 130 เตียง อำเภอห้วยยอด 72 เตียง อำเภอย่านตาขาว 94 เตียง อำเภอปะเหลียน 30 เตียง อำเภอนาโยง 90 เตียง อำเภอกันตัง 150 เตียง อำเภอสิเกา 100 เตียง อำเภอวังวิเศษ 114 เตียง อำเภอรัษฎา 60 เตียง รวมทั้งหมด 840 เตียง มีผู้ป่วยโควิด – 19 ที่รักษาตัวใน Community Isolation วันนี้ 474 เตียง ยังคงมีเตียงว่าง 366 เตียง

www.sbobet888.com/sbobet ตรังปรับรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ทั้งHomeIsolationและCommunityIsolation

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ