ผบก.ตม.3ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตม.จว.ชลบุรีกำชับเข้ม7ข้อปฏิบัติพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ จังหวัด เชียงใหม่

ผบก.ตม.3ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตม.จว.ชลบุรีกำชับเข้ม7ข้อปฏิบัติพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด เชียงใหม่

วันนี้ 4 พ.ย.64 เวลา 9.30 น. พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.ตม.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและพื้นที่การให้บริการการตรวจลงตราของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและการตรวจลงตราทั่วไป ของ ตม.จว.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและได้นำตรวจบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.ตม.3 ได้มอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วย ดังนี้

1. ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายถือปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม.
2. ด้านกำลังพลกำชับความมีระเบียบวินัยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ด้านการปฎิบัติหน้าที่
3. ด้านอาคารสถานที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของหน่วยงานจัดเป็นสัดส่วนพร้อมให้บริการประชาชน
4.ด้านวัสดุครุภัณฑ์ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุงให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
5.การแต่งกายให้เป็นระเบียบทรงผมเครื่องแบบรองเท้าขัดเงา
6. กำชับข้าราชการตำรวจห้ามีพฤติกรรมข่มขู่รีดไถกรรโชกซับข่มเหงรังแกประชาชนห้ามเข้าไปเกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์กับการกระทำผิดกฏหมาย
7.กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย บก.ตม.3 ( 3’s : Service Smart Smile)

ทางด้าน พ.ต.อ.นเรนทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ ผบก.ตม.3 ในครั้งนี้ได้มาชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.ท. ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานอย่างเข็มแข็งมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนให้ปฏิบัติตามาตรการสาธารณสุข พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยทาง ตม.จว.ชลบุรี ได้ขานรับนโยบายและนำนโยบายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการในการตรวจลงตราของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและการตรวจลงตราทั่วไป และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกคน และทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีทุกคน พร้อมเต็มใจให้บริการประชาชน ด้วยความเสมอภาคและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามรถ

ประชาสัมพันธ์ จังหวัด เชียงใหม่ ผบก.ตม.3ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตม.จว.ชลบุรีกำชับเข้ม7ข้อปฏิบัติพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ