มสด.-รร.สาธิตละอออุทิศรับรางวัล3ปีซ้อนสถานศึกษาปลอดภัยเกมส์ยาน

เกมส์ยาน

มสด.-รร.สาธิตละอออุทิศรับรางวัล3ปีซ้อนสถานศึกษาปลอดภัยเกมส์ยาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประกวดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564 เขตพื้นที่ดุสิต จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับรางวัลจากนายพฤกษ์ พรหมพันธุม ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


เกมส์ยาน มสด.-รร.สาธิตละอออุทิศรับรางวัล3ปีซ้อนสถานศึกษาปลอดภัย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ