โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง202ผู้พิพากษาอาวุโสให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆทางเข้าจีคลับ888888

ทางเข้าจีคลับ888888

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง202ผู้พิพากษาอาวุโสให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆทางเข้าจีคลับ888888

วันที่ 5 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 202 ราย ดังนี้

1. น ายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

2. นายธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

3. นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสใน ศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

4. นายจตุรงค์ นาสมใจ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1

5. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7

6. นายสุพจน์ ธำรงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6

7. นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7

8. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5

9. นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

10. นายประสิทธิ์ สนามชวด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

ดูรายชื่อทั้งหมด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0008.PDF

ทางเข้าจีคลับ888888 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง202ผู้พิพากษาอาวุโสให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ