ตรังพบผู้ป่วยโควิดเพื่ม165รายสะสม12,753รายpg 123

pg 123

ตรังพบผู้ป่วยโควิดเพื่ม165รายสะสม12,753รายpg 123


จังหวัดตรัง มีผู้ป่วยโควิด 19 ในวันนี้ 165 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 12,753 ราย หายป่วยสะสม ร้อยละ 79.82

วันนี้ (8 พ.ย.2564) นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันของจังหวัดตรัง ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังคงมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เสียชีวิตสะสม 60 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 85 ราย รวมหายป่วยสะสม 10,179 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.82 กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,514 ราย แยกเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 2,289 ราย อาการปานกลาง 195 ราย ให้ออกซิเจน 16 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 10 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อใน 7 อำเภอ โดยพบมากที่สุดที่อำเภอเมืองตรัง 62 ราย อำเภอกันตัง 40 ราย อำเภอห้วยยอด 19 ราย อำเภอวังวิเศษ 13 ราย อำเภอสิเกา 12 ราย อำเภอปะเหลียน 10 ราย อำเภอนาโยง 4 ราย มีเพียง 3 อำเภอในวันนี้ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ คืออำเภอย่านตาขาว อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ ซึ่งหากแยกผู้ติดเชื้อตามสาเหตุการสัมผัส พบว่า วันนี้เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนมากถึง 91 ราย สัมผัสร่วมบ้าน 53 ราย สัมผัสในที่ทำงาน 13 พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย 5 ราย และอยู่ในพื้นที่ระบาด 2 ราย

ขณะที่ ยอดการฉีดวัคซีนจากกลุ่มเป้าหมาย 659,636 ราย ( นับตามฐานประชากรใหม่และประชากรแฝงของจังหวัดตรัง ) ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 406,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.68 ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 292,165 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.29 นอกจากนี้ จังหวัดตรังได้ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แยกตามความเสี่ยงและการสัมผัส ทั้งในกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ คลินิกไข้หวัด ARI การค้นหาเชิงรุก Active Case Finding ตรวจก่อนผ่าตัดและตรวจในสถานที่กักกันและอื่นๆ รวม 123 ราย รวมกับที่รอผลตรวจในห้องปฏิบัติการอีก 65 ราย รวมเป็น 188 ราย ซึ่งจะทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้.

pg 123 ตรังพบผู้ป่วยโควิดเพื่ม165รายสะสม12,753ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ