ปศุสัตว์รุกเก็บตัวอย่างสร้างความมั่นใจไทยปลอดเชื้อ"ไข้หวัดนก"สั่งเฝ้าระวังเข้มทุกพื้นที่ผล บอล ส เด

ผล บอล ส เด

ปศุสัตว์รุกเก็บตัวอย่างสร้างความมั่นใจไทยปลอดเชื้อ"ไข้หวัดนก"สั่งเฝ้าระวังเข้มทุกพื้นที่ผล บอล ส เด

กรมปศุสัตว์ โชว์เก็บตัวอย่าง มั่นใจ ไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนก สั่งการด่วนเฝ้าระวังดำเนินการเข้มงวดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

วันที่ 5 พ.ย.64 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์คุมเข้มเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N6 หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนพบการติดเชื้อในคนเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว 49 คน เสียชีวิต 25 คน กรมปศุสัตว์จึงได้มีคำสั่งเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศเข้มงวดในดำเนินการมาตรการชะลอการนำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักร สำหรับประเทศที่พบรายงานการเกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อมาสู่ประเทศไทย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกรายและรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน นอกจากนี้ได้สั่งการให้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั่วประเทศด้วย

โดยล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมทีมงาน เข้าติดตามงานตามโครงการ “เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในนกธรรมชาติเชิงรับในพื้นที่ชุมน้ำ” โดยประสานงานร่วมกับทีมงานในพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสำรวจสัตว์ปีกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด และหารือในแนวทางการศึกษาเส้นทางอพยพของนกในกลุ่มนกชายเลน และได้เก็บตัวอย่างยืนยันเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดนก (Swab test) ของนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการเข้มงวดในการเฝ้าระวังสัตว์ปีกตามแนวชายแดนในทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าปัจจุบัน “ประเทศไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทั้งในคนและสัตว์” เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดระบบความปลอดภัยและการจัดการภายในฟาร์ม มีการควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มโดยให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคัน และให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันทีในกรณีที่มีการแจ้งและการรายงาน รวมถึงให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์ปีกปรับตัวได้ยาก อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอลง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกมีอาการหรือป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเร่งดำเนินการสอบสวนและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ผล บอล ส เด ปศุสัตว์รุกเก็บตัวอย่างสร้างความมั่นใจไทยปลอดเชื้อ"ไข้หวัดนก"สั่งเฝ้าระวังเข้มทุกพื้นที่

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ