อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565สล็อต ยืนยันเบอร์ รับเครดิตฟรี 2021

สล็อต ยืนยันเบอร์ รับเครดิตฟรี 2021

อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565สล็อต ยืนยันเบอร์ รับเครดิตฟรี 2021

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดลำปางตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ , ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคีในการทำงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อยต้องร่วมมือกันในการทำงาน 3. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุตามตัวชี้วัด 4. การเตรียมความพร้อมในเรื่องไฟป่า ให้ทำงานร่วมกับเครือข่าย รสปท. ทสม. และป่าชุมชน 5. ติดตามเรื่องการออกใบอนุญาต คทช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 6. การปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ

นอกจากนี้ อปม. ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการปลูกสร้างอาคารสำนักงานใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานและแสดงความห่วงใยในการรักษาสุขภาพช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยก่อนเดินทางกลับได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารสำนักงานไว้เป็น

สล็อต ยืนยันเบอร์ รับเครดิตฟรี 2021 อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ