"คำนูณ"ระบุจะชี้ผิดนักการเมืองร่วมม็อบปฏิรูปสถาบันไม่ได้ต้องดูพยาน-หลักฐานแยกรายกรณีสูตรเกมสล็อต

สูตรเกมสล็อต

"คำนูณ"ระบุจะชี้ผิดนักการเมืองร่วมม็อบปฏิรูปสถาบันไม่ได้ต้องดูพยาน-หลักฐานแยกรายกรณีสูตรเกมสล็อต

วันที่ 10 พ.ย.64 นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันของแกนนำคณะราษฎร เข้าข่ายการกระทำที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสั่งให้เลิกการกระทำรวมถึงการกระทำของเครือข่าย ว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวถือว่าเป็นที่สุด และมีผลผูกพันกับทุกองค์กร ให้ปฏิบัติตาม ส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุติการกระทำ ไม่ใช่เฉพาะผู้ถูกร้องทั้ง 3คน เท่านั้น ยังรวมถึงองค์กรเครือข่ายด้วย และไม่ใช่ให้ยุติการกระทำเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เท่านั้น แต่รวมถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

เมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลมีผู้มองว่าขัดขวางเสรีภาพประชาชน นายคำนูณ กล่าวว่า การใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา 49ของรัฐธรรมนูญ ต้องไม่เป็นสิทธิเสรีภาพที่มีผลล้มล้างการปกครองในระะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใครที่พบเห็นสามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามกระบวนการ และศาลมีอำนาจให้ยุติการกระทำได้

“เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำตามที่ร้องมานั้น เป็นสิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง จึงถือว่าเข้าข่ายมาตรา 49 หากจะใช้สิทธิเสรีภาพเรื่องอื่นสามารถใช้ได้ แต่การใช่เสรีภาพที่ล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”นายคำนูณ กล่าว

เมื่อถามว่ากรณีที่มีการเสนอเสนอแก้กฎหมาย มาตรา112 จะถือว่าเข้าข่ายคำวินิจฉัยหรือไม่ นายคำนูณ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าต้องดูการกระทำเป็นเฉพาะกรณีไป ไม่อาจแปลความเกินได้ และไม่ควรตีความเกินคำวินิจฉัยต้องอยู่ในกรอบการปฏิรูปสถาบัน 10 ข้อที่คณะราษฎรประกาศไว้ และการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง การกระทำที่เกี่ยวเนื่องเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ตนยังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มจึงขอไม่แสดงความเห็น

เมื่อถามว่ากรณีที่มีนักการเมืองเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าวมีสิทธิถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้หรือไม่ นายคำนูณ กล่าวาว่า ส่วนตัวมองว่าแล้วแต่พยานหลักฐานอีกครั้งและต้องดูเป็นรายกรณี.

สูตรเกมสล็อต "คำนูณ"ระบุจะชี้ผิดนักการเมืองร่วมม็อบปฏิรูปสถาบันไม่ได้ต้องดูพยาน-หลักฐานแยกรายกรณี

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ