"ไพศาล"เตือนใครคิดดื้อรั้นทำสงครามประชาชนที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาชาติไทยต้องปราชัยแน่นอนทางเข้า slot1668

"ไพศาล"เตือนใครคิดดื้อรั้นทำสงครามประชาชนที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาชาติไทยต้องปราชัยแน่นอนทางเข้า slot1668

“ไพศาล”เตือนใครคิดดื้อรั้นทำสงครามประชาชนที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาชาติไทยต้องปราชัยแน่นอน【ทางเข้า slot1