"สุดารัตน์"นำคณะไทยสร้างไทยลุยร้อยเอ็ดซับน้ำตาชาวนาอีสานเสนอแผนแก้ราคาข้าวหลังดิ่งสุดในรอบ10ปีfast คือ

"สุดารัตน์"นำคณะไทยสร้างไทยลุยร้อยเอ็ดซับน้ำตาชาวนาอีสานเสนอแผนแก้ราคาข้าวหลังดิ่งสุดในรอบ10ปีfast คือ

“สุดารัตน์”นำคณะไทยสร้างไทยลุยร้อยเอ็ดซับน้ำตาชาวนาอีสานเสนอแผนแก้ราคาข้าวหลังดิ่งสุดในรอบ10ปี【fast