"ผู้ค้าตลาดชายแดนตากใบ"ร้อง"ส.ส.ประชาชาติ"ช่วยผลักดันเปิดชายแดนไทย-มาเลเซียเผยเดือดร้อนหนักทาง เขา sbobet

"ผู้ค้าตลาดชายแดนตากใบ"ร้อง"ส.ส.ประชาชาติ"ช่วยผลักดันเปิดชายแดนไทย-มาเลเซียเผยเดือดร้อนหนักทาง เขา sbobet

“ผู้ค้าตลาดชายแดนตากใบ”ร้อง”ส.ส.ประชาชาติ”ช่วยผลักดันเปิดชายแดนไทย-มาเลเซียเผยเดือดร้อนหนัก【ทาง เขา