ปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนมธ.รังสิตยิม4เปลี่ยนไปรพ.ธรรมศาสตร์แทนgtrbet88

ปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนมธ.รังสิตยิม4เปลี่ยนไปรพ.ธรรมศาสตร์แทนgtrbet88

ปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนมธ.รังสิตยิม4เปลี่ยนไปรพ.ธรรมศาสตร์แทน【gtrbet88】: เพจโรงพย