รวบ2ผู้ต้องหาลักลอบผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ปลอมฉ้อโกงหลอกขายถุงมือยางมูลค่าหาย286ล้านบาทafb88 โปรโมชั่น

รวบ2ผู้ต้องหาลักลอบผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ปลอมฉ้อโกงหลอกขายถุงมือยางมูลค่าหาย286ล้านบาทafb88 โปรโมชั่น

รวบ2ผู้ต้องหาลักลอบผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ปลอมฉ้อโกงหลอกขายถุงมือยางมูลค่าหาย286ล้านบาท【afb88 โปรโ