"ราเมศ"ย้ำ"ปธ.ชวน"ทำหน้าที่เป็นกลางตรงไปตรงมาปชช.ทั้งประเทศเห็นดูวอลเลย์บอล

"ราเมศ"ย้ำ"ปธ.ชวน"ทำหน้าที่เป็นกลางตรงไปตรงมาปชช.ทั้งประเทศเห็นดูวอลเลย์บอล

“ราเมศ”ย้ำ”ปธ.ชวน”ทำหน้าที่เป็นกลางตรงไปตรงมาปชช.ทั้งประเทศเห็น【ดูวอลเลย์บอล】: