ในหลวง–พระราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์99.9ล้านบาทตั้งรพ.สนาม-ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศค่าเหนื่อยนักเตะ 2018

ในหลวง–พระราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์99.9ล้านบาทตั้งรพ.สนาม-ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศค่าเหนื่อยนักเตะ 2018

ในหลวง–พระราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์99.9ล้านบาทตั้งรพ.สนาม-ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั