เหยื่อโควิดเบตงเสียชีวิตวันเดียว3รายติดเชื้อเพิ่ม67รายบ้านผลบออล

เหยื่อโควิดเบตงเสียชีวิตวันเดียว3รายติดเชื้อเพิ่ม67รายบ้านผลบออล

เหยื่อโควิดเบตงเสียชีวิตวันเดียว3รายติดเชื้อเพิ่ม67ราย【บ้านผลบออล】: เหยื่อโควิด