สุดเจ๋ง!“คังซิโน”โชว์สาธิต“วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด”ขนานแรกของโลก-ใช้เวลา5วิ.เสร็จเรียบร้อยผล ยี่กี ย้อน

สุดเจ๋ง!“คังซิโน”โชว์สาธิต“วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด”ขนานแรกของโลก-ใช้เวลา5วิ.เสร็จเรียบร้อยผล ยี่กี ย้อน

สุดเจ๋ง!“คังซิโน”โชว์สาธิต“วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด”ขนานแรกของโลก-ใช้เวลา5วิ.เสร็จเรียบร้อย【ผล ยี่กี