ระทึก!“ปลาดิบ”พบสารแปลกปลอมปนเปื้อนวัคซีน“โมเดอร์นา”ในศูนย์ฉีด8แห่งทั่วประเทศsimpson.viva9988

ระทึก!“ปลาดิบ”พบสารแปลกปลอมปนเปื้อนวัคซีน“โมเดอร์นา”ในศูนย์ฉีด8แห่งทั่วประเทศsimpson.viva9988

ระทึก!“ปลาดิบ”พบสารแปลกปลอมปนเปื้อนวัคซีน“โมเดอร์นา”ในศูนย์ฉีด8แห่งทั่วประเทศ【simpson.viva9988】: