“วิสาหกิจฯศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย”ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นชูเทคโนฯผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานroเถื่อน

“วิสาหกิจฯศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย”ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นชูเทคโนฯผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานroเถื่อน

“วิสาหกิจฯศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย”ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นชูเทคโนฯผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐาน【ro