วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.big win

วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.big win

วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.【big win】: รถยนต์ไฟ

วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.big win

วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.big win

วิศวะมหิดลคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมรถไฟฟ้าชาร์จไวไฟบ้านไม่ถึง2ชม.【big win】: รถยนต์ไฟ