ครม.อนุมัติขยายเวลาคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ต่อได้ถึง31ธ.ค.นี้การ ทำงาน ของ เครื่อง ฟอก ไต

ครม.อนุมัติขยายเวลาคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ต่อได้ถึง31ธ.ค.นี้การ ทำงาน ของ เครื่อง ฟอก ไต

ครม.อนุมัติขยายเวลาคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ต่อได้ถึง31ธ.ค.นี้【การ ทำงาน ของ เครื่อง ฟอก ไต】: