ผู้ก่อตั้งศาลเจ้าพ่อปู่ยี่กอฮงชวนปชช.บริจาคโลหิตรับเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮงบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ก่อตั้งศาลเจ้าพ่อปู่ยี่กอฮงชวนปชช.บริจาคโลหิตรับเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮงบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ก่อตั้งศาลเจ้าพ่อปู่ยี่กอฮงชวนปชช.บริจาคโลหิตรับเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮง【บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกั