จ่อเสนอมาตรการบังคับไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าที่สาธารณะfire tiger เมนู

จ่อเสนอมาตรการบังคับไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าที่สาธารณะfire tiger เมนู

จ่อเสนอมาตรการบังคับไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าที่สาธารณะ【fire tiger เมนู】: เร่งเครื่อ