ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น"น้องเทนนิส"เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น"น้องเทนนิส"เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น”น้องเทนนิส”เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโด【บ้านบางระจัน สิงห์บุรี】

ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น"น้องเทนนิส"เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น"น้องเทนนิส"เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ชาวภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่น”น้องเทนนิส”เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโด【บ้านบางระจัน สิงห์บุรี】