“สุริยะ”ห่วงใยประชาชนเตือนปล่อยโคมลอยได้มาตรฐานลดเสี่ยงเพลิงไหม้-ไฟฟ้าลัดวงจรประตูบอล

“สุริยะ”ห่วงใยประชาชนเตือนปล่อยโคมลอยได้มาตรฐานลดเสี่ยงเพลิงไหม้-ไฟฟ้าลัดวงจรประตูบอล

“สุริยะ”ห่วงใยประชาชนเตือนปล่อยโคมลอยได้มาตรฐานลดเสี่ยงเพลิงไหม้-ไฟฟ้าลัดวงจร【ประตูบอล】: