บุกตรวจสอบต่างด้าวแอบเช่าบ้านอยู่ยังไม่มีการตรวจโรคดูบอลอสด

บุกตรวจสอบต่างด้าวแอบเช่าบ้านอยู่ยังไม่มีการตรวจโรคดูบอลอสด

บุกตรวจสอบต่างด้าวแอบเช่าบ้านอยู่ยังไม่มีการตรวจโรค【ดูบอลอสด】: เจ้าหน้าที่ตำรวจ