"นายกฯ"เผย"นักลงทุนสหรัฐฯ"พร้อมสนับสนุนไทยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชื่นชม"นโยบายเดินหน้าประเทศ"แจงไม่มีใครถามเรื่องการเมืองดูบอฃ

"นายกฯ"เผย"นักลงทุนสหรัฐฯ"พร้อมสนับสนุนไทยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชื่นชม"นโยบายเดินหน้าประเทศ"แจงไม่มีใครถามเรื่องการเมืองดูบอฃ

“นายกฯ”เผย”นักลงทุนสหรัฐฯ”พร้อมสนับสนุนไทยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชื่นชม”นโยบายเดินหน้าประเทศ”แจงไม่มีใค