กรมชลฯขานรับกอนช.เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำโก-ลกและบางนราturn over แปล

กรมชลฯขานรับกอนช.เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำโก-ลกและบางนราturn over แปล

กรมชลฯขานรับกอนช.เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำโก-ลกและบางนรา【turn over แปล】: ก