"ทีมโฆษกพท."ลุยช่วยชุมชนริมน้ำใต้สะพานพระราม8โวยกทม.กีดกันหาบเร่ขายขายงานลอยกระทงhdc สุโขทัย

"ทีมโฆษกพท."ลุยช่วยชุมชนริมน้ำใต้สะพานพระราม8โวยกทม.กีดกันหาบเร่ขายขายงานลอยกระทงhdc สุโขทัย

“ทีมโฆษกพท.”ลุยช่วยชุมชนริมน้ำใต้สะพานพระราม8โวยกทม.กีดกันหาบเร่ขายขายงานลอยกระทง【hdc สุโขทัย】: