"บ้านปูฯ"ติดอันอันดับDJSIต่อเนื่องปีที่8ตอกย้ำผู้นำส่งมอบ“อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”ชนะ บา คา ร่า

"บ้านปูฯ"ติดอันอันดับDJSIต่อเนื่องปีที่8ตอกย้ำผู้นำส่งมอบ“อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”ชนะ บา คา ร่า

“บ้านปูฯ”ติดอันอันดับDJSIต่อเนื่องปีที่8ตอกย้ำผู้นำส่งมอบ“อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”【ชนะ บา คา ร่