ตราดระดมฉีดวัคซีนเข็ม2เอสตร้าฯ2,700คนขณะอ.เกาะช้างเชื้อเป็นศูนย์ทดลองเล่นแคนดี้ฟรี

ตราดระดมฉีดวัคซีนเข็ม2เอสตร้าฯ2,700คนขณะอ.เกาะช้างเชื้อเป็นศูนย์ทดลองเล่นแคนดี้ฟรี

ตราดระดมฉีดวัคซีนเข็ม2เอสตร้าฯ2,700คนขณะอ.เกาะช้างเชื้อเป็นศูนย์【ทดลองเล่นแคนดี้ฟรี】: