บอลเต็ง 1 ตัว

บอลเต็ง 1 ตัว

บอลเต็ง1ตัว:

"พาณิชย์ลำพูน"เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไปจำหน่ายในระบบแพลทฟอร์มสำหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์(จีน)บอลเต็ง 1 ตัว

"พาณิชย์ลำพูน"เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไปจำหน่ายในระบบแพลทฟอร์มสำหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์(จีน)บอลเต็ง 1 ตัว

“พาณิชย์ลำพูน”เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไปจำหน่ายในระบบแพลทฟอร์มสำหรับการค้าผ