"ตรีชฎา"ดักคอนายกฯคงไม่สั่งทหารเลี้ยงหมูแก้ราคาพุ่งชี้เป็นผู้นำไร้ความสามารถหวั่นเจ๊งทั้งประเทศ1000 เกมส์ 18

"ตรีชฎา"ดักคอนายกฯคงไม่สั่งทหารเลี้ยงหมูแก้ราคาพุ่งชี้เป็นผู้นำไร้ความสามารถหวั่นเจ๊งทั้งประเทศ1000 เกมส์ 18

“ตรีชฎา”ดักคอนายกฯคงไม่สั่งทหารเลี้ยงหมูแก้ราคาพุ่งชี้เป็นผู้นำไร้ความสามารถหวั่นเจ๊งทั้งประเทศ【1000