"กรณ์"ดูSquidGameสะท้อน"คนไทย"ต้องเป็นมากกว่าผู้เสพบอลวันี้

"กรณ์"ดูSquidGameสะท้อน"คนไทย"ต้องเป็นมากกว่าผู้เสพบอลวันี้

“กรณ์”ดูSquidGameสะท้อน”คนไทย”ต้องเป็นมากกว่าผู้เสพ【บอลวันี้】: เมื่อวันที่ 20พ.