คืบหน้าผอ.รพ.สต.โนนทองคลั่งใช้ปืนจ่อขมับตัวเองหวังปลิดชีพชมรม อ สม

คืบหน้าผอ.รพ.สต.โนนทองคลั่งใช้ปืนจ่อขมับตัวเองหวังปลิดชีพชมรม อ สม

คืบหน้าผอ.รพ.สต.โนนทองคลั่งใช้ปืนจ่อขมับตัวเองหวังปลิดชีพ【ชมรม อ สม】: ความคืบหน