ยอดฉีดวัคซีนกทม.ลดลง2.8หมื่นโดสเข็มแรก8.9ล้านรายเข็มสอง7.8ล้านนก เอี้ยง สา ริกา

ยอดฉีดวัคซีนกทม.ลดลง2.8หมื่นโดสเข็มแรก8.9ล้านรายเข็มสอง7.8ล้านนก เอี้ยง สา ริกา

ยอดฉีดวัคซีนกทม.ลดลง2.8หมื่นโดสเข็มแรก8.9ล้านรายเข็มสอง7.8ล้าน【นก เอี้ยง สา ริกา】: