บช.น.สรุปการปฏิบัติการสถานการณ์ม็อบ21กันยาพร้อมเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมดูดวงรายวันไพ่ป๊อก

บช.น.สรุปการปฏิบัติการสถานการณ์ม็อบ21กันยาพร้อมเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมดูดวงรายวันไพ่ป๊อก

บช.น.สรุปการปฏิบัติการสถานการณ์ม็อบ21กันยาพร้อมเตือนกลุ่มผู้ชุมนุม【ดูดวงรายวันไพ่ป๊อก】: