"ธนาธร"รับทราบข้อกล่าวหาวอนสังคมให้ความสำคัญกับคนที่ต่อสู้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมcoins.co.th ถอนเงิน

"ธนาธร"รับทราบข้อกล่าวหาวอนสังคมให้ความสำคัญกับคนที่ต่อสู้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมcoins.co.th ถอนเงิน

“ธนาธร”รับทราบข้อกล่าวหาวอนสังคมให้ความสำคัญกับคนที่ต่อสู้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธร