ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติซามุแอล อูมตีตี

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติซามุแอล อูมตีตี

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติ【ซามุแอล อูมตีตี】:

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติซามุแอล อูมตีตี

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติซามุแอล อูมตีตี

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติ【ซามุแอล อูมตีตี】: